Từ Khóa: huong giang

Ân Tình Xứ Nghệ – Hương Giang

Xứ Nghệ ân tình răng mà thương mà nhớ Từ trong ca dao đường phố xứ Nghệ Nét đẹp quê mình trong điệu ví câu ca Vẫ...