Từ Khóa: Hue Ly

Phiên Chợ Ngày Xuân – Huệ Ly

Ơ! Noọng ơi! Trắng rừng hoa ban đầu núi Líu lo chim hót trước nhà ai Róc rách mùa xuân về hối hả Ngựa ơi xuống ...