Từ Khóa: ht

Đừng Xa Em Đêm Nay (Remix) – Hiền Thục

Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây Đừng xa em đêm nay đêm rất dài Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng n...