Từ Khóa: Hoang Rapper

Cần Lắm – Hoàng Rapper

Cần lắm ngay lúc này Cần khóc cho vơi đầy Cần đi đâu đó xa chốn đây Cần khoảng không một mình Cần biến mất vô...