Từ Khóa: Hoang Oanh

Ai Nhớ Chăng Ai – Hoàng Oanh

Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những chiều Có người em gái qua bên thềm Tiếng hò xao xuyến trăng đầu ghềnh Nhạc rừn...