Từ Khóa: Hoai Linh

Không Bao Giờ Quên Em – Hoài Linh

Tôi viết lên đây với tất cả chân thành Của lòng tôi trao anh Ngày nao đã quen nhau Vì chung hướng đời mình trót t...

Ngày Xuân Vui Cưới – Hoài Linh

Ô vui quá xá là vui, Nhà trai bên gái ai nấy cũng thật tươi. Ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, Muôn sắc huy hoàng tô...