Từ Khóa: Harry Lu

Hẹn Một Mai – Harry Lu

. Có con đường nào bước qua Ta đến mang em món quà Hẹn hò yêu thương, ta say đến già Nắng mưa là chuyện nắng mư...