Từ Khóa: Hao Minh

Cảm Giác Đau – Hạo Minh

Nhiều khi anh tươi cười ở những nơi đông người Để che đi niềm đau từ lâu anh chôn giấu Người ta hay vô tình đôi l...