Từ Khóa: Hamlet Truong

Đừng Như Anh – Hamlet Trương

Đôi chân của anh đi về nơi đâu, vì từ nay anh mất em Đôi tay của anh đang tìm trong đêm một hình dung anh dấu yêu...

Ngược – Hamlet Trương

Chiều vội vã lướt qua nhau lướt qua niềm đau từ lâu chôn giấu Một người cố quay đầu một người dửng dưng lạnh lùng bư...