Từ Khóa: ha vy

Khi Đã Yêu – Hạ Vy

Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều Mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui Mơ vành môi thơm ngát hương đời Tình kia phong kí...