Từ Khóa: Gil Le

Love Me More – Gil Lê

Mình đi bên nhau nắm tay Mình trông như rất đắm say Phút ban đầu, mình ngỡ rất lâu Mà đâu ngờ. Một hôm em nói v...