Từ Khóa: giang tien

Sóc Sờ Bai Sóc Trăng – Giáng Tiên

Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dãi nắng Đỗi lấy chén cơm thơm ngọt Như sữa Mẹ mát ngọt đời con S...