Từ Khóa: giam

Đừng Để Tôi Biết Em Dối Gian – Lâm Hùng

Một khi em đã dối gian tôi người yêu hỡi, đừng cho tôi trông thấy em. Vì tôi sẽ chua xót thêm khi mình tôi phải nói ...