Từ Khóa: FOE

Lollipop – Bảo Thy Ft FOE

Nào nào hãy đến với em vì mùa Đông sẽ rất lạnh Và một đêm tốt lành chỉ cần anh luôn bên cạnh với em Hương tóc em ba...