Từ Khóa: Duy Linh

Trường Cũ Tình Xưa – Duy Linh

Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ Nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ Bên hiên hằng giờ tìm những bạn xưa May ra c...