Từ Khóa: Duy Khoa

Cà Phê Mê – Duy Khoa

Chiều buồn nhớ ai bước chân đỗ lại Tìm một quán đông cho tình nguôi ngoai Nhìn quanh đời vui ngỡ như lòng phôi ph...