Từ Khóa: Duy Khanh Zhou Zhou

Nếu Như Anh Còn Có Thể – Duy Khánh Zhou Zhou

Nhìn mây bay, thấp thoáng cơn mưa nhẹ rơi nơi anh ngồi Mong bóng em, đi ngang nơi anh đứng chờ Chỉ còn lại vài giây...