Từ Khóa: duong tinh doi nga karaoke

Đường Tình Đôi Ngã – Lưu Chí Vỹ ft Châu Ngọc Hà

Thôi em hãy đi về. Vĩnh biệt kể từ đây! Còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì? Ai thật lòng yêu ai đến bây gi...