Từ Khóa: dn

Hãy Quên Anh – Đan Nguyên

Đếm bao lá vàng đốt thư tình cũ Với mây trời xa dìu bước em đi Nước mắt chìm theo sóng rượu phân ly Lỡ mê lụa gấm ...