Từ Khóa: Dinh Manh Ninh

Mùa Yêu Đầu – Đinh Mạnh Ninh

Có lúc anh vẫn thường nhớ về Ngày đầu tiên đôi ta có nhau Mỗi sáng anh bắt đầu một thói quen Gửi cho em một dòng y...