Từ Khóa: dien thai toan

Bài Tango Cô Đơn – Điền Thái Toàn

Nơi gác khuya vàng ánh đèn gửi lòng vào đêm yên vắng bài tango cô đơn, đêm nao vắng chỉ còn ánh sao thưa, thương đôi ...