Từ Khóa: diem thuy

Vùng Lá Me Bay – Diễm Thùy

Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây Đôi mắt thơ ngây, hoa nắ...