Từ Khóa: dao gia minh

Một Ngày Mùa Đông (Remix) – Đào Gia Minh

Rồi một ngày trời không biết xanh Rồi một ngày hàng cây vắng tanh Và cơn gió mang mùa đông tới Cuốn bay theo đám l...