Từ Khóa: Đang Tri Trung

Bội Bạc – Lý Diệu Linh Ft Đặng Trí Trung

Nhiều đêm khắc khoải, niềm ưu tư chợt đến Cho nhớ thương đong đầy, kỷ niệm xưa còn đấy Mà người đổi thay, chối bỏ...

Lá Thư Cuối Cùng – Đặng Trí Trung

Được thư lần này buồn lắm em ơi Nhưng chẳng qua sự đời Bao nhiêu lời thương lời nhớ Biết người thờ ơ nhưng Sao lò...