Từ Khóa: Đan Đan

Đời Con Gái – Đan Đan

Tại Sao anh biết nhức nhối trong lòng em Ngày qua em đã giấu kín cho riêng mình Biết khi nào tình sẽ quay quay bước...