Từ Khóa: Da Thao My

Thuyền Xa Bến Đỗ – Long Hồ Ft Dạ Thảo My

Chuyện tình đôi ta như thuyền xa bến đỗ Anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tình Chuyện tình ngày xưa anh trách a...