Từ Khóa: Cuong JiPi

Hồng Trong Hoa – Cường JiPi

Mưa có nghe, lời ca lòng tôi dấu che Che đi bao nhớ thương riêng một mình tôi Yêu dấu mưa cuốn trôi Em như vẫn ...