Từ Khóa: cụm

Năm Cụm Núi Quê Hương – Trúc Mi

201 Lượt xem

Năm Cụm Núi Quê Hương – Trúc Mi

Chiều nay có người thương binh Đi về thăm quê quán với một bàn tay còn lại Quê hương anh mấy ải đèo xa Chiều xưa ê...