Từ Khóa: chết

LK Quê Em Mùa Cá Chết ( LK Ngày Vui Qua Mau Chế ) – Lê Tuấn

Biển mà không cá tôm hỏi lòng dân ai muốn, biển nào gây oán trái giờ đây cá không còn, không còn ở trên quê hương...