Từ Khóa: che thien

Yêu Thầm – Chế Thiện Ft Hạ Vy

Biết tình ta chẳng thành đôi sao tôi vẫn cứ yêu hoài Biết người ta chẳng thèm đâu mà sao tôi vẫn thầm thương Đêm ...