Từ Khóa: cháy

Nước Mắt Chảy Thành Sông – Châu Việt Cường

Dù lá không còn rơi khi mùa thu đã trôi qua rồi Dù mưa không còn ướt đôi bờ vai lúc em xa anh Dù nắng nơi thềm xưa ...

Chạy Trốn Tình Yêu (Remix) – Thúy Khanh

Lần đầu tiên biết yêu em đã yêu người Dù tình yêu trái ngang em vẫn không màng Cho dẫu mai sau dù tình ta có cách x...

Cháy Cùng Tôi (Remix) – Liu Quốc Việt

Đã qua rồi thời gian mệt mỏi Giấu đi những cảm xúc bấy lâu Giờ là thời gian của riêng ta Hãy cho những cảm xúc thă...

Nước Mắt Chảy Thành Sông (Remix) – Châu Việt Cường

Dù lá không còn rơi khi mùa thu đã trôi qua rồi Dù mưa không còn ướt đôi bờ vai lúc em xa anh Dù nắng nơi thềm xưa ...