Từ Khóa: chau khai phong

Lá Vàng Và Gió – Châu Khải Phong

Giờ thì anh phải khóc hay gượng cười Bàn tay anh phải níu giữ hay là thôi Bàn chân anh cứ bước lùi Dẫu vẫn muốn đế...

Em Phải Quên Anh – Châu Khải Phong

Ngày hôm qua ngày đôi ta phải xa thật xa Điều phải đến cũng sẽ đến cũng phải tập quên Từ ngày biết hết sự thật anh ...