Từ Khóa: cam van

Rừng Chiều – Cẩm Vân

Rừng chiều Nghe lao xao Tiếng lá non gọi gió Tôi đứng giữa. Ngàn xanh Mà say trong hương rừng Từ làng q...