Từ Khóa: Bonnie Thien Ngan

Yêu Lặng – Bonnie Thiên Ngân

Chiều vàng rơi nhanh vào đêm buồn Choạng vạng đôi chân bước đi tìm Ngày nào bên nhau cười vui cười Giờ em đơn phươ...