Từ Khóa: Binz

Bên Anh Đêm Nay – JC Hưng Ft Binz

Binz: Chưa uống nhưng sao anh như người đang say. Chắc là say em, chắc là say nắng, chắc là say tình. Anh rất muố...