Từ Khóa: ao xanh

Áo Xanh – MTV

Ngày em sinh ra, ở nơi con phố không tên trên trần gian tôi. Đời chưa nghe vui, từng đêm nghe tiếng gió reo cho lòng ...