Từ Khóa: anh tho

Đường Xưa Lối Cũ – Anh Thơ

Đường xưa lối cũ, có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo Đường xưa lối cũ, có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi Đ...

Chiếc Khăn Piêu – Anh Thơ

Nghe con chim cúc cu kìa nó hát lên một câu rằng. Có một nàng ở trong rừng tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc ...

Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh – Trọng Tấn ft Anh Thơ

Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng Thuyền anh ra khơi có ngại chi sóng gió Trên đoàn thuyền hải âu vui sóng ...

Câu Đợi Câu Chờ – Anh Thơ

Người ơi, muối ba năm muối đương còn mặn Mà gừng chín tháng gừng hãy còn cay Đôi ta tình nặng nghĩa dày Dù có xa n...

Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh – Anh Thơ Ft Trọng Tấn

Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng Thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi sóng gió Trên đoàn thuyền hải âu vui só...

Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ – Anh Thơ

Tình yêu có tự nơi đâu Êm êm một khúc sông cầu Sao trời lọt qua mắt lưới Rơi đầy xuống dòng sông sâu. Tình đã...

Hồ Trên Núi – Anh Thơ

Núi ...hư ... núi Thuyền ...hư .. thuyền Mây ... hư ... mây Nước ... hư ... nước Thuyền ta ngược thuyền ta ...