Từ Khóa: Anh Kiet

Cuốn Phim Buồn – Anh Kiệt

Ngày xưa ấy bây giờ đã xa, ôi tình ta như cuốn phim buồn . Rồi em đến chân trời mới hơn , Để lại anh bơ vơ thán...