Từ Khóa: Anh Khoa

Ai Về Sông Tương – Anh Khoa

Ai có về bên bến sông Tương Nhắn người duyên dáng tôi thương Bao ngày ôm mối tơ vương. Tháng với ngày mờ nhuốm đ...