Từ Khóa: Anh Dung

Định Mệnh – Anh Dũng

thôi nhé em đừng nhiều hận sầu Đừng thương tiếc để rồi xa xôi Đừng trách chi đã lỡ duyên đời Hai chúng ta đi ha...