Từ Khóa: Alba Dieu Van

Không Thuộc Về Ai – Alba Diệu Vân

Thức giấc ánh nắng lên cao Hôm qua đi chơi đêm hơi khuya Chết mất đã sắp trưa rồi Ôi trời ơi giờ này mà chưa đăng...