Đăng nhập

Qua Cơn Mê – Nhạc Sống Organ
118

Một mai qua cơn mê
xa cuộc đời bềnh bồng
tôi lại về bên em
Ngày gió mưa không còn
nên đường dài thật dài
ta mặc tình rong chơi
Cùng nhau ta sẽ đi
sẽ thăm bao nơi xưa
vui một thuở lênh đênh
Ta sẽ thăm từng đường
sẽ đi thăm từng người
sẽ vô thăm từng nhà
Tình người sau cơn mê
vẫn xanh
Dù bao tháng năm
đau thương dập vùi
Trường quen vắng ta
mai ta lại về
Cùng theo lũ em
học hành như xưa
Rồi đây qua cơn mê
sông cạn lại thành dòng
suối về ngọt quê hương
Ngày đó tay em dài
vun cuộc tình thật đầy
mơ toàn truyện trên mây
Còn tôi như cánh chim
sẽ bay đi muôn phương
mang về mầm xanh tươi
Khi lá hoa thật nhiều
trái yêu thương đầy cành
hái đem cho mọi người
Tình người sau cơn mê
vẫn xanh
Dù bao tháng năm
đau thương dập vùi
Trường quen vắng ta
mai ta lại về
Cùng theo lũ em
học hành như xưa
Rồi đây qua cơn mê
sông cạn lại thành dòng
suối về ngọt quê hương
Ngày đó tay em dài
vun cuộc tình thật đầy
mơ toàn truyện trên mây
Còn tôi như cánh chim
sẽ bay đi muôn phương
mang về mầm xanh tươi
Khi lá hoa thật nhiều
trái yêu thương đầy cành
hái đem cho mọi người
Khi lá hoa thật nhiều
trái yêu thương đầy cành
hái đem cho mọi người

st: Trịnh Lâm Ngân
qcm-nhacsongorgan

Từ khóa:

  • Lý do: *
  • Tuyển Chọn