Karaoke: Xuân Tiên

Mong Chờ – Bảo Khánh

90 Lượt xem

Mong Chờ – Bảo Khánh

Kìa trăng lên cao đang soi sáng Dòng Hương Giang kia như lơ đãng Mặc thuyền bồng bềnh theo bóng thời gian. Thuyền ...