Karaoke: Xuân Nhi

Kẻ Đa Tình – Lâm Hùng

593 Lượt xem

Kẻ Đa Tình – Lâm Hùng

Đêm lạnh buồn còn lại một tình tôi và tôi Ngày xinh tươi cũng chỉ tôi và tôi Vì ngày xưa khi có em tôi không biết g...