Karaoke: Vũ Ngọc Toàn

Con Xin Sám Hối – Hồ Quang Hiếu

Bao đời con tăm tối, tham đắm sân si hoài Con quỳ xin sám hối, tội lỗi con tạo ra Với trái tim vị tha, Quán Thế Âm ...

Niềm An Vui – Lê Bảo Bình

Niềm an vui vẫn luôn có thật, Như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Giãn đơn thôi người đừng đánh mất, Khỗ tâm đi t...

loading...