Karaoke: Viễn Châu

Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà (Tân Cổ)

Trong khói hương mơ màng bay bay Đem tóc tang u buồn nhớ ai Nửa chừng duyên kiếp chia phôi Ai đi cách mấy phươn...

Tình Anh Bán Chiếu (Tân Cổ) – NSUT Phương Quang

ò ơi! Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm em không ...

Tình Anh Bán Chiếu (Tân Cổ)

Hò ơi! Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm em không...

loading...