Karaoke: Văn Cao

Đàn Chim Việt – Quang Dũng

Về đây khi gió mùa thơm ngát Ôi lũ chim giang hồ Bao cánh đang cùng dật dờ trên khắp cố đô Từng đôi trên đất Bắc r...

Quốc Ca (Remix) – Lương Gia Huy

Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa, cờ in máu chiến thắng mang...

loading...