Karaoke: Trường Vũ

Rừng Lá Thấp – Trường Vũ

Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi Thành phố sau lưng ôm mộng ước gì Tôi là người vui chinh chiến dài lâu Nên m...