Karaoke: Trương Gia Thủy

Người Phu Kéo Mo Cau – Quang Lê

Trò chơi thuở bé, anh ưa kéo mo cau Chở em khắp ngõ vườn Cô bé mỹ miều, cười run run bờ vai Tay ôm chắc vành mo...

loading...