Karaoke: Trương Gia Thủy

Người Phu Kéo Mo Cau – Quang Lê

Trò chơi thuở bé, anh ưa kéo mo cau Chở em khắp ngõ vườn Cô bé mỹ miều, cười run run bờ vai Tay ôm chắc vành mo...