Karaoke: Trúc Phương & Đỗ Kim Bảng & Vũ Xuân Hùng

Liên Khúc Mưa – Quang Lê Ft Như Quỳnh

Trời đã khuya rồi đấy, trăng chênh chếch xuyên ánh qua mành, Trời dã khuya rôi đấy, mưa trên xóm xa ánh đô thành. ...