Karaoke: Trúc Phương & Đỗ Kim Bảng & Vũ Xuân Hùng

Liên Khúc Mưa – Quang Lê Ft Như Quỳnh

Trời đã khuya rồi đấy, trăng chênh chếch xuyên ánh qua mành, Trời dã khuya rôi đấy, mưa trên xóm xa ánh đô thành. ...

loading...